inova__k1a0221

8. december 2022

Nystartet forsikringsmægler børster støvet af branchen

Denne artikel er udarbejdet af mediet Inside Forsikring og er gengivet med deres tilladelse.

For Thomas Olsen handler mæglerfaget om innovation og om at tænke ud over forsikringer. Efter 25 år i branchen vil han forny den med digitale analyseværktøjer og personlig kundekontakt, som softwaren ikke kan erstatte. Derfor har han stiftet Enova.

Thomas Olsen har tilbragt årevis hos de tunge forsikringsselskaber som Topdanmark, Tryg og Gjensidige, men har nu skiftet omgivelserne ud med sit eget mindre forsikringsmæglerselskab, Enova, der blev stiftet i juni og tæller to medarbejdere med en tredje på vej.

Visionen for Enovas uvildige forsikringsrådgivning er at gøre mere for kunderne end at sørge for den bedste forsikring. Og det kræver fremsyn i en digitaliseret verden at ”børste støvet af branchen”, som Thomas Olsen formulerer det.

Thomas Olsen har nemlig planer om at skabe og lancere en platform med et analyseværktøj, hvorpå kunderne kan få hurtigt overblik over deres forsikringer. Efter 25 år i branchen ser han et behov for, at kunderne lettere skal kunne overskue f.eks. egen skadesprocent, så de kan forstå, hvordan forsikringsselskabet betragter dem som kunde. Samtidig skal platformen give adgang til hurtigere betjening af kunderne hos mægleren.

Den digitaliserede tilgang voksede ud af en vis trodsighed.

”Jeg havde en ven, der sagde, at om fem år ville en forsikringsmægler være erstattet af software, og mit job ville forsvinde. Det provokerede mig, for hvordan skulle man erstatte vores indsigt og kundekontakt? Men det gav mig den idé, at vi skal følge med i branchen, og derfor skal vi i Enova drive vores mæglerforretning på en ny, innovativ måde,” siger stifteren af Enova.

At gå fintechvejen som forsikringsmægler er et sjældent syn, og det kan snildt blive et omkostningstungt forretningseventyr. Thomas Olsen trækker på skuldrene ad indvendingerne, for han mener ikke, at branchen har et valg, hvis den vil undgå at blive overhalet indenom.

”Det er den vej, vi skal. Det kan godt blive dyrt, men vi må tænke i at styrke tilgængeligheden for kunden. På det punkt kan en app-løsning vise sig meget fornuftig,” fastslår han.

Lille spiller, stort marked

Teknologisk opfindsomhed og hurtig respons er ikke det eneste, som Thomas Olsen forsøger at indarbejde i sit Enova. For at kunne klare konkurrencen er det nødvendigt med de rette folk til at håndtere kunderne.

Enovas kundeportefølje er for øjeblikket identisk med den, som Thomas Olsen opbyggede hos sin tidligere arbejdsplads, før han valgte at gå egne veje og tog sine klienter med sig. Porteføljen har fået en del tilføjelser siden opstart.

”Jo større kundeporteføljen i Enova bliver, desto flere ansatte skal vi have. Og jeg investerer gerne en lønkrone frem for at spare på medarbejdere, for jeg ønsker ikke en eksplosiv vækst i Enova, men en stille og stabil vækst, hvor der er fokus på talent i teamet. Derfor holder jeg mig løbende ajour med mange folk i branchen og deres karriereveje, så vi efterhånden kan tiltrække de dygtigste, ” siger han med et glimt i øjet.

Som mange ved, kan de dygtigste folk desværre også tit være de dyreste. Det er ikke en god omstændighed for en lille, nyopstartet virksomhed.

”På den front må jeg tilbyde noget andet såsom partnerskabsaftaler,” siger han.

Den mindre besætning om bord på Enova gør, at de må tænke effektivt i forhold til at holde sig opdateret på et marked, der er i konstant udvikling. Når nye produkter, f.eks. cyberforsikring, lanceres, skal Enova efter briefings med skadeforsikringsselskaberne tage højde for, om de skal rådgive deres kunder til at sørge for yderligere dækning.

At være bindeled medfører årvågenhed i døgndrift – og for øjeblikket er vi især optaget af de mange præmiestigninger på markedet, som erhvervskunderne skal forholde sig til.

”Der er drift i markedet for tiden, og det kan jeg faktisk bedst lide,” lyder det fra Thomas Olsen. ”Forsikringsselskaberne reagerer jo på hændelser ude i verden og omsætter det til konkrete præmiestigninger frem for at se tiden an og huske de mange gode år, vi lægger bag os. Det giver en del arbejde hos os, fordi kunderne i forvejen har det stramt økonomisk”.

Det er af denne grund, at Enova har fordelt kundernes hovedforfald på året, så policeforfald ved årets begyndelse ikke skal blæse dem omkuld.

Manden i midten

Som forsikringsmægler går man en balancegang mellem kundernes og forsikringsselskabernes tilfredshed. Det gælder generelt for Thomas Olsen om at være loyal over for sine kunders nuværende forsikringsselskab, hvis de altså behandler kunden godt. For meget rokade i kundeporteføljen er ikke ønskværdigt, men derudover består kunsten også i at holde ens kunder velinformerede og tilfredse.

Thomas Olsen fortæller selv om en sag med en kunde, der blev bestjålet på sin byggeplads og klandrede sit forsikringsselskab for at diske op med søforklaringer frem for at yde erstatning, og her var det så Thomas’ opgave som manden i midten at udrede trådene mellem parterne – hvilket kræver en vis elegance, især når kunden er forkert på den.

Den redelige kundekontakt er essentielt for jobbet og en af de bestanddele, der ikke er under forandring i Thomas Olsens nye take på en forsikringsmægler med innovation i selve virksomhedsnavnet.

Den stabile og rolige vækst er hovedfokus de kommende år, mens Enovas bestyrelse nu er på plads, og selv om der er ekspertise inden for feltet iblandt, lægger Thomas Olsen vægt på, at størstedelen er der for at bidrage med nye ideer og gentænke en forsikringsbranche, som de ikke har indgående kendskab til.

”Som innovatør må man blande det, der virker, med noget hidtil uset,” siger Thomas Olsen.